Aru eilanden en plastic afval

Bericht van iemand die zorgen maakt.

Pesan dari seseorang yang peduli.

Message from someone who is concerned.