Afvalprojecten in de Molukken

Een onderzoek door studenten van Saxion Deventer, met dank aan Duco, Lois, Anouk, Jim en hun coordinator Henk. Top! Bedankt!

Nederlands – Bahasa Indonesia – English
 
Rapportage voortgang van afvalprojecten op en rondom Amboneiland door studenten van Saxion Deventer.
Bedankt Lois, Anouk, Jim en Duco! Met dit overzicht kunnen wij Greenees weer verder 😉 We hopen ook dat anderen erdoor worden aangestoken hetzelfde te doen. De pandemie weerhoudt ons van reizen maar niet van meedenken met elkaar over wat we zelf kunnen doen om het afvalprobleem een halt toe te roepen.
 
Pelaporan kemajuan proyek limbah di dan sekitar Amboneiland oleh siswa Saxion Deventer.
Terima kasih Lois, Anouk, Jim dan Duco! Dengan ikhtisar ini, kami Greenees dapat melanjutkan 😉 Kami juga berharap orang lain akan terinspirasi olehnya untuk melakukan hal yang sama. Pandemi mencegah kita untuk bepergian, tetapi tidak untuk berpikir bersama tentang apa yang dapat kita lakukan sendiri untuk menghentikan masalah sampah.
 
Reporting progress of waste projects on and around Amboneiland by students of Saxion Deventer.
Thanks Lois, Anouk, Jim and Duco! With this overview we Greenees can continue 😉 We also hope that others will be inspired by it to do the same. The pandemic prevents us from traveling, but not from thinking together about what we can do ourselves to put a stop to the waste problem.